רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1903

10 איכרים מזכרון יעקב ובת שלמה עולים על הקרקע כדי לתפוס אותה, שלא תיחשב "מחלול".

בשנת 1903,

מתיישבי הקבע נשלחים מזכרון יעקב לעתלית.

1903