רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1953

בתקופת הצנע, דר' רפפורט, ראש המועצה, מקפיד על הגיינה ובריאות הציבור. 1953