רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

2002

משפחת שפירא, בני הדור הרביעי למייסדים,

הקימו יקב בוטיק בשם יקב סמדר. 

2002