רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1986

מועדון זכרון יעקב ארגן שוב את הועידה. 1986