רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1972

בכלי התקשורת הארצית פורסמו כתבות המסלפות ומעוותות את המושבה זכרון יעקב, תושביה וההיסטוריה שלה.

בנוסף לתגובת המועצה המקומית, התפרסמו תגובות בעיתונות של  עיתונאים ביניהם : הדה בושס ותגובות

של מספר תושבים ביניהם שלמה הלפרין. 

1972