רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1937

המועדון המשיך לשמש את מכבי שנים רבות  עד שהמבנה נהרס ונבנה בית מכבי חדש

1937