רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1950

בסמטה שמאחורי מלון הרשקוביץ לשעבר. 1950