רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1927

מזכרון יעקב נשלחה עזרה ליהודי ירושלים 1927