רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1916

הקאימקם כינס את כל הגברים בבית הכנסת ואיים עליהם שאם לא יסגירו את אנשי מחתרת ניל"י, ייעשה להם כפי שנעשה 

לעם הארמני. 

1916