מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1916

הקאימקם כינס את כל הגברים בבית הכנסת ואיים עליהם שאם לא יסגירו את אנשי מחתרת ניל"י, ייעשה להם כפי שנעשה 

לעם הארמני. 

1916