רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1916

בימים אלו נעזרו בתמיכות מחו"ל, צעירי המושבה עבדו בעבודות שונות עבור הטורקים. 1916