רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1927

בתמונה: מנהל בית הספר קלר ותלמידיו מחכים לקבל את פני הנציב פלומר. 1927