רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1910

עיבוד האדמות נעשה ע"י צעירים וילדים בוגרי בית ספר עממי. 1910