רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1904

היתומים שוכנו בשפיה והמוסד נקרא "קרית ספר". 1904