רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1900

גם הוא מעורר מחלוקת עם התושבים שדוחים את התעמרות פקידות יק"א.

מספר משפחות עוזבות את היישוב. 

1900