רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1898

המים שימשו להשקיית נזלה, בשנה זו הותקנו צינורות וברזים בחצרות האיכרים. 1898