רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1891

      עקב מחלת הפילוקסרה, הרכיבו כנות אמריקאיות עם זמורות זנים מצרפת. 1891