רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1889

במקום מתיישבים בוגרי הארבעייטר שוללה. 1889