רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1935

בהשתתפות תושבי המושבה והביתרי"ם שהגיעו למושבה לעבודה ושמירה. 1935