רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1937

האוטובוסים הציבוריים שהופעלו על ידי משפחות מזרחי וכהן, התאחדו עם אגד

1937