רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1947

לימים שונה שם שכונת נווה עובד ל"נווה רמז". 

 

1947