רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1952

נשף חגיגות היין התקיים בחצר לנגה.  זיוה שפיר נבחרה ל"מלכת היין”.

1952