רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1953

דר' רפפורט החליף את אבא שכטר ושימש כמ"מ ראש המועצה למשך מספר חודשים,

עד הבחירות של 1954. 

1953