רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1954

נפתח גן הנדיב ברמת הנדיב, ארונותיהם של הברון רוטשילד ורעייתו עדה 

מועלים מצרפת ומובאים לקבורה בגן, כעשרים שנים לאחר מותם. 

מסע ההלוויה יצא מרחבת בית הכנסת. 

1954