רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1960

המנהל הראשון: אשר חיימוביץ.

כעבור שנים, סניף הבנק עבר למבנה אחר ברחוב המייסדים,

במקומו הוקמו עסקים שונים. 

התמונה העליונה באדיבות יוסי טל ונועה קאלו 

1960