רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1975

ישי שיבובסקי כיהן בתפקידו עד לשנת 2003! 1975