רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1995

ביוזמתו של שלמה רוטנר.

בין מטרות העמותה: עזרה למעוטי יכולת וחלוקת מתנות בחגים. 

1995