רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון משולחן הקבינט‏‏ (03/11/19)

עדכון משולחן הקבינט‏‏

ריצת המרתון נמצאת בשלביה האחרונים. ראשוני הרצים נכנסים לאצטדיון. לא ברור מי ינצח, האם המזהם, אחד מתומכיו או המתנגדים להם, ההקפה האחרונה תקבע.

דו"ח שפך

בשבוע האחרון ערכנו את המשמעויות הנובעות מדו"ח השפך ואלו נשלחו למועצה הארצית לתכנון, למשרדי הממשלה הרלוונטיים ולמנהל המחוז מטעם משרד הפנים.

בכך הכנו את הרקע ההנדסי והטכני לאפשרות הגשת עתירה שתשען על הפערים והסכנות שלא נלקחו בחשבון עד כה.

ניטור

בימים אלו אנו עמלים על תחקיר בנושא הניטור. הפגישות שתיארנו בעדכון הקודם הינן חלק ממאמץ ליצירת תמונה אמינה. התחקיר נמצא בשלב הסופי והוא נותן מענה לביצוע ניטור רציף ע"ג האסדה (משרד הגנת הסביבה טוען שאי אפשר).

מבדיקה עם נציגי החברות המובילות בעולם עולה שניטור כזה אפשרי. הגשנו למועצה המקומית זכרון יעקב את סיכומי הביניים עם פירוט המכשור המוצע והתימוכין לעמידותו בתקן האירופאי כפי שביקש המשרד להגנת הסביבה.

נושא הניטור על האסדה ייכלל בעתירה באם לא יענה בחיוב בהיתר הפליטה.

הרצת האסדה

בשבוע שעבר התברר שנובל אנרג'י ושותפותיה עומדות להתחיל בתכנית הרצת האסדה.

תכנית ההרצה תכלול פליטות בכמות גדולה ותתבצע במהלך חודש דצמבר.

בשלב ההרצה ישוחררו אלפי טונות של גזי מתאן וחנקן ולפי המשרד להגנת הסביבה לא צפוי שיגיעו לסביבתנו. כמות מקבילה לכמות השנתית של חומרים אורגניים מזהמים מסוכנים Non-methane volatile organic compounds (NMVOCs) מתוכננת להשתחרר ובהם מאות ק"ג של חומרים מסרטנים כמו בנזן ומקבוצת ה-BTEX.

ההרצה תתבצע במהלך שתי יממות רצופות.

פנינו בתכתובות ונפגשנו עם ראש האגף במשרד להגנ"ס, מר צור גלין. בפגישה הובטח לנו שהמודלים שלהם מראים שהזיהום לא יגיע ליבשה. כאן בדיוק התחלנו לדאוג !

עד כה מיקדנו את מאמצנו שיהיה פיקוח באמצעות ניטור ראוי וגם גרמנו לביצוע ניטור רקע ביבשה בשנה וחצי האחרונות עוד לפני הפעלת האסדה. מהשבוע שעבר התברר לנו שיש להכין צעדים משפטיים שעניינם קבלת ההתניות לביצוע תכנית ההרצה.

המלצתנו מומשה ע"י ראש מועצת זכרון ומסמך מתאים נשלח באמצעות משרד עו"ד חיצוני להתניית ביצוע תכנית ההרצה ובנושאים המפורטים למשרד להגנ"ס, הפנים והאנרגיה.

  1. תקינות תחנות הניטור בזמן ביצוע תכנית ההרצה. המשרד להגנת הסביבה הרגיע אותנו שהתהליך בפיקוח שלו ואין לנו מה לחשוש. איך מתבצע הפיקוח אם תחנות הניטור שהוא מסתמך עליהן עשויות לא לתפקד ?
  2. אנחנו דורשים פרסום תכנית ההרצה ולוח זמנים של "שתי היממות".
  3. פרסום מסמך רשמי וכתוב של הממונה במשרד להגנ"ס לתוכנית ההרצה שבו הוא מתחייב שאין בביצוע ההרצה סכנה לציבור.
  4. פרסום תכנית אזרחית למקרה כשל ההרצה.

ראשי המועצות באזור בשלב זה אינם שותפים למידע קונקרטי הנוגע לתוכנית ההרצה, הם גם לא מונחים מה לעשות ואיך להתנהג עם האוכלוסייה במקרה שההרצה תיכשל וזיהום או סכנה אחרת יהיו מנת חלקנו.

נקודת אור- תחנות הניטור שכל כך שקדנו להציבן לקראת הפעולה השוטפת של האסדה וכמובן גם לשלב ההרצה לא עבדו כראוי עד שבוע שעבר. נכון להיום הן עובדות בצורה רציפה ותקינה.

בעדכונים קודמים הזכרנו תופעות דומות שקרו בעולם שבהן הייתה התרעה על כשל אפשרי והצורך להמשיך גבר מסיבות יוקרה, כסף ולעיתים גם יהירות.

הזכרנו את אסון הקולומביה, את אסון צ'רנוביל ובארץ את מחדל ההתרעה של מלחמת יום הכיפורים.

לא נשקוט עד שיובטחו הצעדים למניעת אסון. לא נסתפק באמירות "יהיה בסדר".

עתירה/צו מניעה

מאחר ובאופן עקבי ועובדתי אנו מגלים פערים בין דיווחים והבטחות של הגורמים הממשלתיים, לא נותר לנו אלא להמתין לתשובות הגורמים הרשמיים לבקשות ראש המועצה במהלך השבוע הקרוב ולהיות מוכנים להגיש עתירה / הוצאת צו מניעה באם התשובות לא תהיינה מספקות.

אביגדור קליין בשם מתנדבי קבינט הגז: אביגדור ברילנט, יגאל הקר ועומר בן צבי