רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

תחנות ניטור חדשות - עדכון מתאריך ה - 30/06/19

מתבסס על מייל שהתקבל מאיגוד ערים שרון כרמל

בשלושת החודשים האחרונים הוצבו ע"י איגוד ערים שרון כרמל שתי תחנות ניטור חדשות הכוללות ציוד לניטור כל המזהמים הנמדדים בתחנות הקיימות, בתוספת מכשיר BTEX המודד גזים אורגנים נדיפים: בנזן, טולואן, אתיל-בנזן וקסילן.

בחודש אפריל 2019, הוצבה תחנת הניטור הראשונה, בקיבוץ מעין צבי.

התחנה מודדת גפרית דו-חמצנית (SO2), תחמוצות חנקן (NOx), אוזון (O3), חלקיקים PM2.5, בנזן, טולואן, אתיל-בנזן וקסילן ומדדים מטאורולוגים - כיוון ועוצמת רוח.

מכשיר ה-BTEX הינו מסוג GC, גז כרומטוגרף, עם סנסור מסוג FID (Flame Ionization Detector).

היצרן ומספר הדגם: Chromatotec GC 866 FID airmoVOC Model A21022

המכשיר הינו בעל הטכנולוגיה המתקדמת ביותר למדידת בנזן, כפי שנדרש ע"י המשרד להגנת הסביבה.

זהו מכשיר רציף מסוג משופר יותר בהשוואה למכשירים דומים המופעלים באזורים אחרים בארץ כגון חיפה, אשקלון, ע"י האיגודים האחרים וע"י המשרד להגנת הסביבה.

מדידות מכשיר ה-BTEX הנ"ל מפורסמים לעיון הציבור ע"י האיגוד באתר האינטרנט שלנו.

www.igudhadera.co.il/nitur_hadera/rs/rs_nitur.htm

ב- 19.6.2019 האיגוד הציב תחנת ניטור חדשה נוספת (תחנה מסוג ניידת) במתחם קיבוץ נחשולים.

התחנה כוללת מכשירי ניטור מזהמים זהים לאלה שהופעלו במעיין צבי, לרבות מכשיר BTEX מאותו דגם וסוג כמתואר לעיל.

התחנה נמצאת בשלבי הרצה והנתונים יפורסמו בקרוב לאחר גמר כיולים ובדיקות אימות.

מכשיר BTEX נוסף מאותו סוג , נרכש ויוצב בתחנת הניטור הפועלת בקיסריה, מוזיאון ראלי, לכשיתקבל.

בסה"כ נרכשו 3 מכשירי BTEX ע"י האיגוד.

המכשירים הנ"ל מודדים וימדדו נתוני רקע לגבי בנזן וחומרים אורגנים נוספים עוד טרם הפעלתה של אסדת לוויתן.

בתקופה שבין 01.01.2019 לבין 30.4.2019, האיגוד הציב תחנה ניידת בזיכרון יעקב, אשר מדדה נתוני רקע לגבי כל המזהמים שנמנו לעיל, לרבות בנזן וחומרים אורגנים נוספים, והתוצאות הועברו לראש מועצת זכרון יעקב.

תחנות הניטור נרכשו והותקנו ע"י האיגוד אחרי דרישה של קבינט הגז זיכרון יעקב