רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון מתאריך 17/02/19

מתוך תחקיר שערך הקבינט:

באופן גלוי ומבלי להתבלבל מתאר ומצהיר מנכ"ל משרד האנרגיה מר אדירי בישיבת וועדת הפנים בכנסת לפני פחות משנה, שתשתית ליוויתן תשמש כפתרון ולא בעיה לרוב תושבי המדינה. הוא הוסיף שגם אם תזיק לחלק מהתושבים במרחב החוף, תועלתה ל 8 מיליון התושבים האחרים מצדיקה את הקמתה ותפעולה (יש הקלטה).

====================================================

זו אמירה קשה ובלתי מתקבלת על הדעת לאור העובדה שבאופן גלוי הוא מודה שיש והתשתית תגרום נזק.

====================================================

לא מצאנו בתחקיר שום גורם מדינתי שהקשה ושאל: האם יש פתרון שיאפשר גם טיפול והכנסת גז למדינה ושיכול להתחשב בתושבי מרחב החוף והסביבה?.

====================================================

לעומת זאת כן מצאנו תהליך מובנה שתומך בזירוז כניסת הגז וזאת למרות שהתוכניות ההנדסיות לא עומדות בחלק משמעותי של מפרט הדרישה של המדינה עצמה - תמ"א 37 ח' (דו"ח השוואה בין התמ"א המוזכרת לתוכנית ניהול הסביבתי הימי והיבשתי).

====================================================

לחברי הקבינט לא זכור שתושבי זכרון יעקב והסביבה התנדבו "לשכב על הגדר/מכשול" כדי ששאר תושבי המדינה ירמסו את גופם וייהנו מאנרגיה נקיה יותר על חשבון סיכון אפשרי ומוצהר של תושבי מרחב החוף שבין עתלית לנתניה.

====================================================

רצוננו להבהיר שממש בלתי מובן שבעת הזו אין לראשי הרשויות למעט זו שלנו, תכנית או כוונה גלויה ובלתי מתפשרת להגן על תושביהם.