רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון מתאריך 23/02/19

המשותף בין אסון הקולומביה לאסון המתהווה של אסדת לוויתן

וועדת החקירה של אסון הקולומביה קבעה כי:
"ניכר בעליל שהיה העדר חמור בתקשורת ובקשב בין נאס"א לבין קבלני המשנה שלה ובין ההנהלה וצוות ההנדסה."
סגנון ההנהגה האוטוקרטי של נאס"א חסם כל אפשרות לתקשורת פתוחה והיה סימפטומטי לפילוסופיה הכושלת ששלטה בתוכנית. נאס"א פיתחה תרבות המדחיקה דאגות בטיחותיות כדי לעמוד בלוח הזמנים של המשימה השאפתני שלה.
תרבות הניהול הדורסנית של נאס"א הובילה להתרסקות המעבורת.

מתוך התחקיר ההנדסי של קבינט הגז של זכרון יעקב:
התחקיר מציף קו ברור שבו עקרון נחיצות הגז לישראל מזיז הצידה שיקולים משמעותיים ביותר שיש להתחשב בהם ובעיקר לענות עליהם בתכנון הנדסי מקובל ונאות.
התחקיר מציג מערכת יחסי גומלין בין גופים סטטוטוריים שסובלים ממש משתלטנות מכוונת של משרד האנרגיה שלא לנקוט בשום צעד שעלול לעכב את מועד הגעת הגז למשק הישראלי".

קבינט הגז פרס ל"נאס"א" של פרויקט לוויתן - משרד האנרגיה - את הפערים והתקלות ההנדסיות המדודות והעובדתיות.

נדרשת עכשיו וועדת חקירה טרם קרות האסון ולא אחריו !!!

נכתב ע"י Avigdor Klein