רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון מס 3

קבינט הגז עדכון מס 3 
===============
1.      עדכון תשובת המועצה כמשיבה לבג"ץ מגידו , הוגשה לבית המשפט. (הקובץ יעלה לאתר המועצה). 
צוות משפטי ברשות היועמ"ש נפגש עם עו"ד שרון ארצי, לצורך גיבוש סופי של תשובתנו המעודכנת לבג"ץ מגידו. 

התגובה הונחה בבית המשפט העליון. אנו מודעים ללוחות הזמנים אך גם אם לא תתקבל בקשתנו לדחייה קצרה של הדיון הקרוב, תגובתנו המעודכנת הונחה לפתחו של בית המשפט עקב פעולה זו.

2.      הקבינט בשיתוף פעולה עם הצוות המקצועי של המטה, גיבש מסמך RFI (Request For Information) מסמך שהועבר למספר חברות בינלאומיות. מטרת המסמך לקבל מידע מחברות פוטנציאליות, האם יש ביכולתן לבצע סקרים נדרשים. החברות נתבקשו להשיב עד תאריך נקוב 03/11/2017 


3.      ביום רביעי 01/11/2017 בשעה 09:00 יתקיים דיון ראשון בבג"ץ מגידו. אנחנו נהיה שם.