רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון מישיבה דחופה של קבינט הגז (06/10/19)

עדכון מישיבה דחופה של קבינט הגז

קבינט הגז התכנס היום, 6/10, לדון בצעדים דחופים.

ההחלטות שהתקבלו:

  1. הגשת עתירה דחופה לבית משפט. תוגש עתירה בדרישה לניטור רציף של האוויר הן על החוף והן על האסדה.
    הניטור הרציף של האוויר יהיה לבנזן ומרכיבים מסרטנים נוספים. נדרוש ניטור רציף של המים סמוכי חוף ובמיוחד באיזור מתקן ההתפלה כפי שעלה מדו"ח השפך שהוכן עבור קבינט הגז.
    נדרוש שבית המשפט יורה לרשויות להערך למצבי קיצון הן במקרה תקלה והן באירוע ביטחוני כפי שעלה מהדו"ח הבטחוני שנערך עבור קבינט הגז.
  2. בקשה לדיון דחוף בוועדה הארצית לתכנון ובניה.
    יוגשו לוועדה מסמכים המצביעים על פערים משמעותיים בין התכנון שאושר לבין מה שנמצא בדו"ח השפך.
    תתבצע פניה לאיגוד ערים שרון כרמל על מנת שיוביל את העתירה.