רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

דרישות הקבינט בשלב הקריטי הנוכחי במאבק הגז (13/10/19)

דרישות הקבינט בשלב הקריטי הנוכחי במאבק הגז

 1. תפורסם לאלתר תוכנית המבוא להרצה
  בטווח הזמן המיידי עומדת קבוצת נובל אנרג'ילבצע ניקוי הצינור מהבאר עד לאסדה וכנראה מהאסדה לחגית.
  מה תוכנית הניטור ? מי אחראי לה ? מה עושים עם הנוזל הלא ברור שינוקה ? מתי ? האם משרד הגנת הסביבה אישר ומכיר ? האם ראשי המועצות מכירים ?.
  התוכנית מתעתדת להזרים מאות טונות של חומרים לשטיפה ודחיקת חומרי הפסולת שבצינור החוצה ממנו.
  אחריות - ראשי מועצות וראשי הערים החברים באיגוד ערים שרון-כרמל
  דחיפות - מיידית
 2. יבוצע הניטור ע"י איגוד ערים שרון-כרמל
  לא לתת לחתול (נובל ושותפותיה) לשמור על השמנת
  היעד- נדרש אותו מודל שנעשה ב"אורות רבין".
  אחריות - ראשי מועצות וראשי הערים לאורך החוף
  דחיפות –מיידית.
 3. ניטור בשטח האסדה
  יבוצע ניטור רציף ושקוף לציבור של חומרים מסרטנים המוקדיים והלא מוקדיים בשטח האסדה.
  המטרה - לא לאפשר הגעה למצב הקיים בבתי הזיקוק/בז"ן.
  ללא ניטור רציף שכזה לא יוכל הציבור לדעת את מקור הזיהום בזמן מדידה חריגה בתחנות הניטור בחוף.
  אחריות - ראשי מועצות וראשי הערים החברים באיגוד ערים שרון-כרמל. ראש מועצת זכרון יעקב אחראי על התיאום.
  דחיפות - לפני פרסום היתר הפליטה.
 4. ניטור מי ים
  יבוצע ניטור מי ים שקוף לציבור -מי תוצר וסניטציה.
  מי מהרשויות אחראי לכך ? איזה סוג ניטור נדרש ואפשרי ?
  אחריות - ראשי מועצות וראשי הערים לאורך החוף.
  דחיפות– פניה מיידית לרשות המים המפקחת על מתקן ההתפלה בחדרה ולפני שתתרחש סכנה ממשית למי השתייה.
  מתקן ההתפלה שייך לקבוצת דלק שתשובה הוא אחד מבעליה.
 5. הערכות לאסון שפך
  תפורסם תכנית ממשלתית, אזורית, מוניציפאלית ושל נובל אנרג'י ושותפותיה להתמודדות עם אסון שפך. לא לחכות לאסון ואח"כ להתארגן.
  אחריות - ראשי מועצות וראשי הערים החברים באיגוד ערים שרון-כרמל.
  דחיפות – מיידית ולפני שתתהווה סכנה אפשרית ואקוטית בשלב ההרצה.

מה את/ה מתבקש לעשות:

------------------------------

פנה/י לראש הרשות שלכם ודרוש/דירשי שיפעל יחד עם ראשי הרשויות האחרות כדי להגיע למטרות הנ"ל.

שתף/י פוסט זה בדף האישי שלך, בקבוצות הפייסבוק והווטסאפ בהן את/ה חבר/ה. במיוחד חשוב לשתף בישובים הסמוכים.

שורה תחתונה:

אם לא יתעוררו ראשי רשויות החוף, יתכן ואנו נהיה הצפרדע שקפצה ביום סגרירי למקור מים חמימים, הרגישה נוח ואף נעים ולא חזתה את הסכנה המתרגשת עד שהחום בישלה והיא נותרה תוספת הבשר בקדירת המרק המתבשל.

חברי קבינט הגז של זכרון יעקב מאחלים חג שמח לכל התושבים.