רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון קבינט הגז (06/10/19)

מבוא

הגענו לישורת האחרונה במאבק שמתרכז כעת בהכלת האירוע ולא במניעתו.

גם בהכלה אנו חשים שנשמטות אחת לאחת יכולות ההשפעה שלנו כקבינט. נוצר הרושם שהשכפ"ץ שכל כך נטינו לסמוך עליו - ראשי המועצות, פשוט נכנעו לאופן ההקמה והתפעול ואינם מבצעים את מטלותיהם מתוקף צו הגנת תושביהם. זוהי קריאת התעוררות לשליחי הציבור שלנו (לא לממשלה).

עובדות הנדסיות יצוקות שאנו מגישים להם מצביעים על חוסר הערכות משווע שנשען על "תקינות הנוהל" שעלול להעמיד מי מהם ביום מבחן באחריות לאי מוכנות מרחבם לסכנות.

תקציר

עדכנו בפעם הקודמת אודות פעילות התאום הענפה בנושא ההשגות המקצועיות שלנו להיתר הפליטה שפרסם המשרד להגנת הסביבה - ממתינים לפרסום היתר הפליטה.

ממצאים עובדתיים מבוססי דוח ביטחוני, דוח שפך ותחקיר מרכז שמצביעים על שגיאות וטעויות חמורות שנמצאו בחומר שהוצג ע"י מומחים מטעם חברת נובל ושותפיה למועצה הארצית.

החומר שהוגש ע"י אותם מומחים יצר שקט וביטחון מוטעים ובעיקר חוסר מוכנות המרחב לקלוט את סכנות התוכנית - לא נעשה בשלב זה מאום בהיבט הצגת הפערים התכנוניים ההנדסיים ע"י פורום של ראשי המועצות לאותה מועצה.

כמו כן לא הוגש מטעם מועצת זכרון יעקב כהמלצתנו מסמך למועצה הארצית לתכנון ובניה, כן הוגשו למל"ל, לוועדת החוץ והביטחון, למבקר המדינה, למשרד להגנ"ס והאנרגיה.

אין כעת וכנראה לא יהיה ניטור רציף לבנזן על האסדה.

בכך למעשה הולכת ונחסמת בפנינו היכולת לבדוק קורלציה בין המדידות בחוף לאלו שבאסדה ולא נדע אף פעם את מקור הזיהום האמיתי.

קיים חשש אמיתי שהאסדה עלולה לזהם ולא נדע לשייך את הזיהום אליה.

מאמץ הניטור הסביבתי ששקדנו לקיימו בחצי השנה האחרונה עלול לרדת לטמיון. מסתבר שיש מספר ראשי מועצות שבכלל מתנגדים לניטור הסביבתי. למרות הקרבה הקלנדרית ליום הכיפורים לא נותר לנו אלא לומר להם - תתביישו.

שלב ההרצה של האסדה צפוי להתרחש במהלך החודשיים הקרובים ואנחנו כציבור לא יודעים מה משמעויות כמות ואיכות הזיהום שגם לא ימדד. ראשי המועצות אמורים להיות הראשונים לדעת שכן תושביהם עלולים להיחשף לזיהום.

פירוט

אנחנו מתמקדים בנושא האחרון שבו החילונו להשפיע אך איננו בטוחים שכך ימשך המצב - הניטור.

ניטור רציף של מרכיבי הזיהום האפשריים באסדה גופא ובסביבה שלנו יאפשר ביצוע קורלציה בין השניים. קורלציה שכזו הינה בסיס הבקרה להשתת צעדים משמעותיים לתיקון אמיתי או הפסקת פעילות האסדה עד לתיקון הנדרש.

הצבת התחנות נעשתה ומומנה ע"י איגוד ערים שרון-כרמל ולאחר שהצלחנו לשכנע את ראשי הרשויות שרק מודל ניטור רציף שאנחנו אחראים לו ושאינו תלוי בבעלי האסדה יהיה אמין ונטול השפעות על איכות המדידות. למדנו אך בשנה האחרונה ומצאנו שבאסדת תמר ומתקני ההתפלה או שלא התייחסו לחריגות במשך שנים או שמצאו אופנים למתנן (שניהם שייכים לקבוצת דלק).

באביב האחרון הוצבה התחנה הראשונה במעין צבי ומאז הוספו תחנות בנחשולים וקיסריה. היעד היה פשוט - למדוד באופן מוכר ורשמי את זיהום הרקע הנוכחי טרם תחילת פעולת האסדה. מדידות הרקע תאפשרנה להצביע על שינויים אם יהיו קיימים כתוצאה מפעולת האסדה.

נציין שמשרד להגנת הסביבה שאחראי לאשר את תוכנית הניטור לסוגיה מבטיח שלא יגיע זיהום אויר למרחב החוף ובוודאי שלא יעבור את סף התקן ומצד שני לא תומך באמת בביצוע הניטור באופן מהימן ושלא באמצעות המזהם.

בשלושת החודשים האחרונים למדנו ש"בתקופה הראשונה", שאינה בהכרח מוגבלת בזמן ועד שיוקם מיכל ה"חירום" בחגית, יתופעל איזור מילוי מיכליות ענק בחגית (כ- 35 מיכליות ביממה). ניסיון לבירור ומניעה שנעשה באמצעות הגשת עתירה בהשתתפות מועצת זכרון יעקב נדחה ע"י בית המשפט המחוזי.

לצערנו התקבע במרחב חגית אזור שמהווה מקור זיהום ששקול למקבץ של יותר משני תריסרים של תחנות דלק בנקודה אחת. החמור מכל שהשופט קבע שאיזור זה יפעל "כל עוד בתי הזיקוק אינם יכולים לקלוט את נוזל הקונדנסט" וזאת מבלי להגדיר כלל ועיקר את אותן סיבות.

לפיכך בתאום עימנו, הוקמה נקודת איסוף דגימות בנזן באזור שפיה (לא באופן רציף - הסיבה תוסבר בהמשך). תחנה זו הינה הרביעית במספר שתפקידה לאסוף נתוני רקע עד להקמת אזור התפעול שהזכרנו.

מפגישה שקיימנו לפני כשלושה שבועות עם מר צור גלין מהמשרד להגנת הסביבה, שאחראי על נושאי הניטור בכלל ובתוכנית לוויתן בפרט, הסתבר שמשרדו אינו תומך בקיום ניטור רציף של בנזן באסדה. משרד להגנ"ס מסתפק בשיערוך חישובי בלבד.

חוסר תמיכתו מוסבר באי קיום מדידות בנזן במקורות זיהום באסדות בים בשום מקום בעולם. יתכן שנתון שכזה ממש לא מדויק שכן גם אם קיים מכשור כזה אף חברה לא מעוניינת לחשפו משום שהמדידות הן סוד.

בהמלצת ובהובלת הקבינט, מועצת זכרון יעקב שלחה בקשת מידע אודות יכולת ניטור ע"ג אסדה ל - 11 חברות וקיבלה אינדיקציה שניתן כן לבצע זאת בטכנולוגיה קיימת. הצוות המקצועי, באמצעות ד"ר מייק אדל, הציג בפני מר צור גלין את האפשרויות הטכניות הקיימות, אך לצערנו, עד לכתיבת שורות אלו לא הסתיים הדיאלוג באופן חיובי.

בכך למעשה נחסמת בפנינו היכולת לקיים ולבדוק את הקורלציה בין המדידות בחוף לאלו שבאסדה ולא נדע את מקור הזיהום האמיתי.

קיים חשש אמיתי שהאסדה עלולה לזהם מרחבנו ולא נדע לשייך זאת אליה.

לפני ראש השנה קיימנו פגישה עם מנכ"ל איגוד ערים שרון-כרמל מר ניר סהר, כחלק ממאמץ מתמשך בייצוב איכות המדידות בתחנות הניטור שהוזכרו. מעדכון של ראש מועצת זכרון יעקב מר זיו דשא ומהסבריו של מר ניר סהר, הבנו שבפגישתם האחרונה של ראשי המועצות באיגוד ערים סוכם שהניטור יתבצע בשלב זה רק עד נובמבר השנה. הסתבר שיש מספר ראשי מועצות שמתנגדים לפעולתן ולהקמת תחנת ניטור קיימות ובוודאי לא להקים את הרביעית בשפיה.

יו"ר איגוד ערים, ראש מועצת אור עקיבא מר אדרי, סיכם בישיבה קודמת שימליץ שמודל הניטור שקיים בתחנת הכוח אורות רבין ישמש המודל באסדה. כלומר, האיגוד הוא זה שיהיה אחראי על הניטור באסדה וסביבתה ואנחנו תומכים ומעודדים רעיון זה.

אנחנו ממש לא יודעים מי/מה גרם לשינוי אפשרי במשרד להגנ"ס שיאפשר לבעל מקור הזיהום להיות אחראי לדיווח והבקרה על זיהום שייצר.

====================

אני, אביגדור קליין, בשם הקבינט ומתנדביו, מאחל לתושבי המרחב שעבורם תרמנו אלפי שעות עבודה בהתנדבות-גמר חתימה טובה.

תודה לנושא העיקרי במעמסת העבודה ההנדסית וההתקשרויות, מהנדס המערכת המהנדס ברילנט אביגדור.

יחד איתי מתנדבים בקבינט המהנדס יגאל הקר, עו"ד עומר בנצבי ועו"ד שירי פרידמן