רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון מתאריך 31/03/19


יוזמת הקבינט לניטור מקומי הינה ממרץ 2018.
בעקבות בקשתנו יצא איגוד ערים למכרז לרכישה של ציוד לשתי תחנות קבועות, אחת במעין צבי והשנייה בחוף דור (ביקשנו גם באזור חגית).
מטרת הניטור הינה לאסוף ברצף נתוני זיהום לגזים שהאסדה צפויה לפלוט ושכיום אינם מנוטרים. פעולה זו זכתה לתמיכת המשרד להגנת הסביבה.
איסוף רקע שכזה יעמיד כלים לדרוש ממי שיוסיף זיהום לזה הקיים והנמדד כיום להפסיק לעשות זאת.

מסיבות בירוקרטיות רכש הציוד התעכב ובינתיים, החל מסוף 2018, פועלת ברצף ניידת ניטור בזכרון יעקב.
שתי התחנות הקבועות תוצבנה במהלך אפריל 2019.

נתבשרנו שחברת נובל אנרג'י מתנגדת לביצוע הניטור המתואר ובנוסף ניתקה קשריה עם איגוד הערים בגלל סיבה זאת.
ברור לכאורה שההתנגדות זו מקורה בהבנתה של נובל שהאסדה שבאחריותם עלולה להוסיף לכאורה זיהום לאוויר במרחב וכנראה שהם היו רוצים ל"שלוט בנתונים". 

את המדידות הקיימות ניתן לדרוש מאיגוד ערים באמצעות פניה למחלקת הרלוונטית במועצה של כל אחד מאיתנו.
בזכרון יעקב זו מחלקת איכות הסביבה בהנהלתה של הגב' טליה מבור.

אנו חוזרים על מחויבותנו ודבקים במטרתנו להרחיק את הסכנה. הקבינט באמצעות המועצה הזמין דו"ח שפך שייתן תשובה למשמעויות כשל קיצון וסכנה למרחב. 
הסכנה שתיבדק אינה רק של כתם שמן/קונדנסט שיזהם החופים והים אלא יכלול ניתוח היווצרות ענן רעיל המבוסס על אדי בנזן וגזים מסרטנים אחרים בכמות של כ- 40% מתכולת השפך הנוזלי. ענן כזה עלול להגיע אלינו בפחות מיממה.

 

סיכום

  • מדידות איכות האוויר בזכרון יעקב שנערכו עד כה ע"י תחנת הניטור הניידת שהוצבה ע"י האיגוד, מראות שריכוזי הרקע של החומרים האורגנים הנדיפים בנזן*, תולואן, קסילן, אתילבנזן, העלולים להיפלט עקב פעילות אסדת הגז לוויתן, נמוכים מאוד ורחוקים מתקני הסביבה ומערכי הייחוס הבריאותיים.
  • ריכוזי תחמוצת חנקן (NO2, NOx) נמוכים מאוד היות ומקום המדידה רחוק מריכוזי תחבורה עמוסים ומתחנת הכוח אורות רבין.
  • ריכוזי האוזון (O3) נמצאו נמוכים מהתקן בתקופה זו של השנה (חורף), ודומים לריכוזים באוויר באזורים אחרים באיגוד: גבעת עדה וכרם מהר"ל
  • ריכוזי חלקיקי PM2.5, דומים לריכוזים שנמדדו באזורים האחרים בשטח האיגוד. בתקופת הדו"ח נרשמו 3 חריגות יממתיות בדומה לאזורים אחרים (מותרות עד 18 חריגות יממתיות בשנה

*בנזן הוגדר כמסרטן וודאי ע"י ארגון הבריאות העולמי WHO