רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון מתאריך 21/03/19

עדכון מקבינט הגז של מועצת זכרון יעקב

דו"ח שפך

=======

החלה עבודת החקר של חברה בינלאומית שתכין דו"ח שפך בהזמנת מועצת זכרון יעקב.
החקר יניב דו"ח שייתן תשובות לשאלות שכולן נוגעות לקרות אירוע בו תכולת הנוזלים המסוכנים שעל האסדה ובצינור שממנה לחוף, ישפכו לים במרחק 10 ק"מ מהחוף שלנו:
תוך כמה זמן יגיע השפך לחוף, מה תהיה הפריסה לאורך החוף, מה צפיפות זיהום הקונדנסט לקמ"ר ואיזה ענן גז ייוצר ולאן יגיע כתלות בזמן.
התשובות לשאלות אלו יאפשרו לצוות קבינט הגז של מועצת זכרון יעקב לקבל הערכה של הסכנה משפך שכזה והאם ניתן להיערך לקראתו.
השיטה והאמצעים המדעיים שהמומחים משתמשים בהם מקובלים על מומחי המשרד להגנת הסביבה. עיקר העבודה על הדו"ח תארך שמונה שבועות 

==============

קבוצת נובל אנרג'י ממשיכה לדרוש הקלות בנושא הפליטה.
אך לפני כשלושה חודשים ביקשה הקבוצה אישורי פליטה חריגים ולאחרונה ביקשה הקבוצה להגדיל את כמות הקונדנסט שהאסדה תאגור בעבודה שוטפת מ-2,000 חביות ל- 6,000 חביות.
לצוות קבינט הגז של מועצת זכרון יעקב נודע שמסיבה טכנית, צפויה דחייה בהקמת מיכל החירום בחגית, כאשר אין פיגור בתחילת העבודה על הקמת האסדה.
עד שיוקם המיכל באתר חגית מתכוונת קבוצת נובל אנרג'י לשנע את הקונדנסט במיכליות ענק יבשתיות מאזור התפעול היבשתי שליד חגית. כ- 35 מיכליות יבשתיות צפויות לבצע את השינוע וזאת למשך פרק זמן של שישה עד שמונה חודשים.
תפעול ומילוי של מיכלית ענק אחת שוות ערך לפעולת תחנת דלק. המשמעות היא שמסוף התפעול ליד שפיה צפוי לזהם בדומה לכ-35 תחנות דלק המממוקמות כולן בנקודה אחת.

====

קבינט הגז של מועצת זכרון יעקב קיבל עדכון שהחל מהשבוע הבא תמוקמנה שתי תחנות ניטור לגזים רעילים. תחנה אחת תוקם במעין צבי והשניה בחוף דור.
לכשתמוקמנה תחנות הניטור הקבועות תשוחרר הניידת הפועלת כעת ברחוב ההגנה.
לאור השינוע הצפוי של הקונדנסט במיכליות היבשתיות, נדרוש הצבת תחנת ניטור נוספת וקבועה בשפיה על מנת למדוד את הזיהום שתייצר תחנת מילוי המיכליות לעומת המצב כיום.
המדידות כיום של ניידת הניטור בזכרון הזמנית מעידות על איכות אוויר מעולה (לא חלקיקי אבק).

משרד עו"ד

========

נבחר משרד עו"ד שילווה מעתה באופן קבוע את פעילות קבינט הגז של מועצת זכרון יעקב.
אנחנו דבקים במשימה שעומדת לפנינו - הערכת הסכנות ע"י דוחות מומחים ושימוש בכלים משפטיים להרחקת האסדה וסיכול הסכנות באמצעות עתירה לבית המשפט.