רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון מתאריך 07/03/19

באמתחת קבינט הגז של זכרון יעקב הצטברו  פערים מנומקים טכניים בתקינות קבלת ההחלטות של הגופים הממסדיים שעיצבו את  התכנית התשתיתית לטיפול בגז ביבשה ובים. גם לפני קבלת דו"ח השפך שהוזמן על  ידנו יש סיבות לדאגה. אנו עדים להגברת הסכנות לאור השינויים ששותפות הגז  יכפו על משרד האנרגיה.

===========

במעקב האחרון אחר תוכנית  היבשתית מצאנו והתרענו שאין סגירות בתוכנית למצבים שבז"ן (בתי הזיקוק  במפרץ) תטען שאינה יכולה לקלוט את הקונדנסט ומסיבותיה (שאינן כוח עליון).  החשש שאז גם מיכל חגית שהוא בהגדרה מיכל חירום, יופעל שלא למטרתו ואולי אף לא יספיק. אנו חוששים שנמצא בקרוב בקשה וגם אישור שינתן לנובל להקים מעגנה צפה ובסמוך לאסדה ע"מ לקלוט מיכליות לקליטת קונדנסט.

===========

איגוד ערים חוף כרמל מנטר באמצעות ניידת רק בזכרון יעקב. האיגוד התחייב שיעשה זאת בשלושה אתרים וברצף על מנת לצבור נתונים השוואתיים למקרה שהתשתית בכל זאת תוקם. הקבינט מצביע על חוסר החלטיות להוציא לפועל את מה שהובטח לציבור. הציוד נרכש ואושר ביולי שנה שעברה. שתי נקודות קריטיות הוזנחו- שפיים וחוף דור.

===========

המאמץ שלנו מושקע בעת הזו במעקב אחר דו"ח השפך ושמירת קשר עם מבקר המדינה וגופים נוספים ובנוסף התקשרות מחודשת עם משרד עו"ד לשם גיבוש והערכה למהלך משפטי עיקרי על סמך מה שהצטבר באמתחתנו.