רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון קבינט הגז (30/08/19)

דו"ח שפך

=======
דו"ח השפך, הדן בתרחיש אסון סביר שבו תכולת הקונדנסט ושאר הנוזלים המסוכנים שעל גבי האסדה ישפכו לים, הסתיים ברובו.
ברשותנו ממצאים נוספים המגובים באסמכתאות מחקריות ודוחות שנערכו עבור קבינט הגז ע"י מומחים בינלאומיים.
משמעויות ומסקנות הדוחות מחזקות את הערכתנו שמידת המהימנות של תשתית הנתונים הבסיסית להערכת הסכנות לסביבה רוויה בשגיאות והערכות חסר.
אנו נמצאים בשלב קריטי לקביעת איכות חליפת ההגנה מפני הסכנות שאסדת ליוויתן טומנת בחובה.

שלושת הנושאים המשמעותיים הבאים טופלו ע"י הקבינט בשלושת השבועות האחרונים:

הערות הקבינט לטיוטת היתר הפליטה

=========================
קבינט הגז הכין והגיש הערות והסתייגויות למסמך הטיוטה של המשרד להגנת הסביבה שעניינו היתר פליטה לאסדת לוויתן.
המסקנה העיקרית של ההערות שהוגשו באמצעות משרד עו"ד הר זהב:
הבקשה להיתר וטיוטת היתר פליטה אינן קונקרטיות דיין, אינן מתייחסות לחלק מן הרכיבים פולטי הזיהום במתקן, אינן מתייחסות באופן מספק לפליטה במקרים שאינם אופייניים או במקרי חירום ואינן עולות בקנה אחד עם החובה להשתמש בטכניקה הזמינה המיטבית.
נוכח העובדה שבמסגרת אישור תמ"א 37/ח לא ניתנה הדעת לשיקולים הבריאותיים הרלוונטיים ולא נעשתה בדיקה בריאותית כלשהי.
הדבר אינו עומד בהוראות חוק אוויר נקי והתקנות מכוחו וסותר את הוראות תמ"א 37/ח.

תגובה לבקשת ההקלה של חברת נובל אנרג'י

==============================
הקבינט הגיש תגובה רשמית ומשפטית חריגה בחריפותה למשרד להגנת הסביבה לאור בקשת נובל אנרג'י להקלות בהיתר הפליטה.
מסקנה עיקרית של התגובה שהוגשה גם היא באמצעות משרד עו"ד הר זהב:
בקשת נובל אנרג'י להקלות בהיתר הפליטה משקפת בעיקרה שאיפה להתחמק מקיום הבקרה המינימאלית כפי שהוסבר בהערות לטיוטת היתר הפליטה שהגיש קבינט הגז.
קבלת הערות נובל אנרג'י משמען הוזלת עלויות חלק ממערכות הניטור במחיר של מתן אפשרות לחריגות זיהום ללא יכולת שליטה ובקרה בזמן אמת.
בחסות הערות הנשענות על הערכות חסר לפוטנציאל הזיהום, מבקשת חברת נובל אנרג'י להימנע מהתמודדות מעשית עם קיומו.

שימוע במשרד להגנת הסביבה

====================
התקיים שימוע במשרד להגנת הסביבה בתל אביב בהובלת ראש מועצת זכרון יעקב ובו הושמעו באופן ממוקד השגותינו לטיוטת היתר הפליטה.
בראש צוות המשרד להגנת הסביבה עמד ד"ר צור גלין - רא"ג איכות אוויר ובהשתתפותם של מר אילן אוחיון- יועץ שערך עבור המשרד להגנת הסביבה את טיוטת היתר הפליטה ובהשתתפות משפטנית מהמשרד.
בראש המשלחת שלנו עמד ראש המועצה מר זיו דשא והשתתפו בו תא"ל (מיל.) אביגדור קליין, עו"ד יונתן ברמן ממשרדו של עו"ד הר- זהב, עו"ד שירי פרידמן, עו"ד תומר מירז ומומחי התוכן ד"ר מייק אדל ודרור לאופר משומרי הבית.
הפגישה הייתה יעילה ומקצועית ונערכה באווירה מכובדת ומכבדת. הושגו מספר הישגים שיוטמעו בהיתר הפליטה ושנוגעים לחשש המרכזי שלנו- יכולת בקרה אמיתית בנושא הניטור הרציף באסדה.
בפגישה הציג ד"ר מייק אדל אפשרויות טכנולוגיות שאיפשרו דיון פורה ושפרצו את הדרך לאפשרות הכנסת שינויים בהיתר.
פרטי הסיכום יופצו אחרי שנקבל את סיכום הפגישה הרשמי.

בשלושת הנושאים ביקשנו מהמשרד להגנת הסביבה להטמיע שינויים חיוניים שבלעדיהם אין היתר הפליטה עומד בהגדרות חוק אוויר נקי.