רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון מס' 2

במהלך השבוע האחרון נפגש הקבינט  כאשר הדיון סבב סביב נושא 'בג"צ מגידו' והמשך הפעולות. 

*הקבינט עודכן ע"י היועץ המשפטי כי  המועצה תגיש במקביל לבקשה לעדכון תשובת המועצה  כמשיבה ב'בג"צ מגידו' גם את העדכון עצמו כך שהיא תונח בכל מקרה לפתחו של בית המשפט. 

*הועברה פניה למספר חברות בינלאומיות לביצוע דוחות נדרשים. מספר חברות השיבו כי ביכולתן לבצע את הסימולציות אשר ביקש הקבינט. 
*איגוד ערים שרון – כרמל ממשיך בביצוע עבודה להגדרת דוחות שהתבקש לעבוד עליהם לפני מספר שבועות. הוא יעביר את התייחסותו 

נקבע עוד כי :

מפאת קוצר הזמן ועל מנת לתת מענה הולם וראוי לאפשרות של בג"צ עתידי כנגד מיקום האסדה, הוחלט על התמקדות ב – 4 תחומים בנושא הטכנולוגי שיהוו מוקד לפעילות משפטית. בהתאם לתוצאות יבחן הקבינט האם לבצע דוחות נוספים.

באתר המועצה, תחת השם  "חדר מצב מאבק הגז" – יופיעו כל העדכונים הרלוונטיים של הקבינט והמסמכים הקיימים יתפרסמו בהתאם לצורך.