רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכוני הקבינט

עדכון מס 3

עדכון תשובת המועצה כמשיבה לבג"ץ מגידו , הוגשה לבית המשפט. (הקובץ יעלה לאתר המועצה). 

צוות משפטי ברשות היועמ"ש נפגש עם עו"ד שרון ארצי, לצורך גיבוש סופי של תשובתנו המעודכנת לבג"ץ מגידו. 

התגובה הונחה בבית המשפט העליון. אנו מודעים ללוחות הזמנים אך גם אם לא תתקבל בקשתנו לדחייה קצרה של הדיון הקרוב, תגובתנו המעודכנת הונחה לפתחו של בית המשפט עקב פעולה זו.
קראו עוד

עדכון מס' 2

במהלך השבוע האחרון נפגש הקבינט  כאשר הדיון סבב סביב נושא 'בג"צ מגידו' והמשך הפעולות. 
*הקבינט עודכן ע"י היועץ המשפטי כי  המועצה תגיש במקביל לבקשה לעדכון תשובת המועצה  כמשיבה ב'בג"צ מגידו' גם את העדכון עצמו כך שהיא תונח בכל מקרה לפתחו של בית המשפט. 
קראו עוד

עידכון מס' 1.

המועצה התקשרה עם משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, לוי, גרינברג ושות', על מנת לייצג אותנו כמשיבים בבג"ץ מגידו, בג"ץ נגד הכוונה למקם את מיכלי האחסון לקונדסטנט, באזור אתר חגית.
קראו עוד