רשימת קיצורי מקלדת

ועדת מכרזים

תפקיד הוועדה:

לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה – סגן ראש המועצה

מאיר ואנונו

מרכז/ת הוועדה – מזכיר המועצה

דני ביתן

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

אריה פולק

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

מאיר ליאני

לפנייה לוועדה לחץ כאן