רשימת קיצורי מקלדת

ועדת הקצאת קרקעות

 

ועדה מקצועית

תפקיד הוועדה:

הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (או בתמורה סמלית) מאת מועצה מקומית לגופים הפועלים בתוך תחום המועצה בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא בזה, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.

כל זאת ע"פ נוהל הקצאות.

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

מרכז/ת הוועדה – מזכיר המועצה

דני ביתן

חבר/ת וועדה – יועמ"ש

יוסי ברזלי

חבר/ת וועדה – מהנדס המועצה

אהרון דינור

חבר/ת וועדה – ממונה על נכסי מועצה

ניר שלו

חבר/ת וועדה – גזבר המועצה

אבי הוסמן

לפנייה לוועדה לחץ כאן

לקישור לתדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור לחץ כאן