רשימת קיצורי מקלדת

ועדה לאיכות סביבה

תפקיד הוועדה:

ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה.

הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות

הרכב הוועדה:

 

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה – חבר/ת מועצה

יהודה ברונר

מרכז/ת הוועדה – מנהלת מחלקת איכות הסביבה

טליה מבור

חבר/ת וועדה – ראש המועצה

זיו דשא

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

קרן איילי

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

פנינה סולומון

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור (תושב הישוב)

משה ברק

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור (נציג ארון ארצי)

רונית פיסו

לפנייה לוועדה לחץ כאן