רשימת קיצורי מקלדת

ועדת יקיר זכרון

תפקיד הוועדה:

מייעצת וממליצה למועצת הרשות על הראויים לקבל את תואר יקיר זכרון מבין התושבים שהוגשה לגביהם המלצה

תקנון לבחירת יקיר זכרון

טופס פניה לועדת יקיר זכרון - המלצה ליקיר זכרון/מפעל חיים 

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה – סגן ראש מועצה

מאיר ואנונו

מרכז/ת הוועדה – מזכיר המועצה

דני ביתן

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

משכית לאופר

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

פנינה סלומון

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

מאיר ליאני

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

יצחק שגב