רשימת קיצורי מקלדת

ועדת הנצחה

תפקיד הוועדה:

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי המועצה.

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה – חבר/ת מועצה

צחי ברוך

מרכז/ת הוועדה – מזכיר המועצה

דני ביתן

חבר/ת וועדה – נציג ציבור

ג'רארד בוסניאנו

חבר/ת וועדה – נציג משפחות

אבנר וייס

לפנייה לוועדה יש לשלוח דוא"ל למרכז/ת הוועדה