רשימת קיצורי מקלדת

ועדת ביטחון, מל"ח ופס"ח

תפקיד הוועדה:

הועדה אחראית על ארגון והפעלת משק המועצה לשעת חירום.

הערכות המועצה לשעת חירום נועדה לאפשר את המשך אספקת השירותים החיוניים בעת שכוח האדם הסדיר שאמור לספק אותם מגויס לצורכי המדינה, ו/או כאשר פעילות המערכות הארגוניות או הטכנולוגיות המעורבות באספקת השירותים נפגמת עקב המצב.

תחומי האחריות של מערך מל"ח כוללים את כל תחומי החיים: חינוך, תברואה, אספקת חשמל ומים, מפעלים לשעת חירום, אספקת מזון ועוד. במסגרת זו, מוצבים על פי סדר עדיפות מכלי מים לחירום וגנראטורים להפעלת תאורת הביטחון ביישובים.

הועדה עוסקת גם בנושאי הביטחון השותף בישוב כגון אבטחת הישוב, סיירת בטחון, משמר אזרחי, אבטחת אירועים ואבטחת מוסדות חינוך.

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה – ראש המועצה

זיו דשא

מרכז/ת הוועדה – קב"ט המועצה

אלי עטיה

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

בועז יגר

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

מאיר ליאני

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

צילה רשף

חבר/ת וועדה – רמ"ט

דני ביתן

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

יומי צוריאנו

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

דדי כהן

חבר/ת וועדה – נציג/ת ציבור

יהודה שחר

יקל"ר – פיקוד העורף

אודי רחמני

חבר/ת וועדה – מנהל עמותת זמארין

אלון שנירר

נציג משרד החינוך

משתנה

נציג משטרה

משתנה