רשימת קיצורי מקלדת

הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים ומיגור האלימות

תפקיד הוועדה:

1.   ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים והשימוש באלכוהול, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לעניין הדין בשימוש בסמים.

2.   לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום המועצה, לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשות.

3.   הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה – חבר/ת מועצה

דודו ברנס

מרכז/ת הוועדה – רכזת הנוער

טל שיין

חבר/ת וועדה – ראש המועצה

זיו דשא

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

פנינה סלומון

חבר/ת וועדה – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

אורלי דביר

חבר/ת וועדה – מנהלת מחלקת החינוך

מרים פאנויאן

חבר/ת וועדה – מנהל מחלקת הפיקוח

אורן פרץ

חבר/ת וועדה – מנהל מחלקת ביטחון

אלי עטיה

חבר/ת וועדה – נציג משטרה

רועי קסוטו - חוקר נוער משטרת זכרון יעקב

חבר/ת וועדה – מנהלת בית הספר התיכון

מרב קסלר

חבר/ת וועדה – נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים

אסף - ראש תחום חברה יהודית- צפון

חבר/ת וועדה – עובדת סוציאלית

אלה שוורצמן

חבר/ת וועדה – נציג מועצת הנוער

יו"ר מועצת נוער

חבר/ת וועדה – נציג מועצת הנוער

ס.יו"ר מועצת נוער

חבר/ת וועדה – נציג ציבור

אלי בן שמעון

חבר/ת וועדה – נציג ציבור

נאוה מימון