מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים מליאת המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול מליאה 5.18 מיום 18.2.18
2.
פרוטוקול מליאה חתום 5.18 מיום 18.2.18
3.
פרוטוקול מליאה 6/18 מיום 20.2.18
4.
פרוטוקול מליאה חתום 3/18 מיום 6.2.18
5.
פרוטוקל מליאה 3/18 מיום 6.2.18
6.
פרוטוקול 4/18 מיום 13.2.18
7.
פרוטוקול מליאה 4/18 מיום 13.2.18 חתום
8.
פרוטוקול מליאה 2/18 מיום 16.1.18
9.
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 25/17 מיום 26.12.17
10.
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 1/18 מיום 2.1.18
11.
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 6/17 מיום 14.3.17
12.
פרוטוקל מליאה 24/17 מיום 5.12.17
13.
פרוטוקל מליאה 23/17 מיום 21.11.17
14.
פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מתאריך ה - 14.11.17
15.
פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מתאריך ה 24.10.2017
16.
פרוטוקול מליאה 19/17 מיום 15.10.17
17.
ישיבת מליאה 19/17 מיום 26.9.17
18.
פרוטוקול מליאה 19/17 מיום 15.10.17
19.
פרוטוקול מליאה לא מן המניין 20/17 מיום 15.10.17
20.
פרוטוקול מליאה 18/17 מיום 26.9.17
21.
פרוטוקול מליאה 17/17 מיום 5.9.17
22.
פרוטוקול מליאה 16/17 מיום 8.8.17
23.
פרוטוקול מליאה 15/17 מונגש מיום 3.8.17
24.
פרוטוקול מליאה 15/17 מיום 3.8.17
25.
פרוטוקול מליאה 14/17 מיום 16.7.17
26.
פרוטוקול מליאה 12/17 מיום 4.7.17
27.
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 11/17 מיום 27.6.17
28.
פרוטוקול שלא מן המניין מספר 13/17 מיום 11.7.17
29.
פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 15 - 10/17 מיום 27.6.17
30.
פרוטוקול מליאה 9/17 מיום 6.6.17
31.
פרוטוקול מליאה 8/17 מיום 9.5.17
32.
פרוטוקול מליאה 7/17 מ 28.03.17
33.
פרוטוקול מליאה 1/17 מיום 3.1.17
34.
פרוטוקול מליאה 5/17 מיום 7.3.17
35.
פרוטוקול 4/17 מיום 14.2.17
36.
מתאריך מליאה 2/17 מיום 31.1.17
37.
פרוטוקול מליאה 3/17 7.2.17
38.
פרוטוקול מליאה 20/16
39.
פרוטוקול מליאה 19/16
40.
פרוטוקול מליאה 18/16
41.
פרוטוקול מליאה 17/16
42.
פרוטוקול מליאה 16/16
43.
פרוטוקול מליאה 15/16
44.
מליאת המועצה מתאריך 13/16 מליאה שלא מן המניין
24/08/2016 00:00:00
45.
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 14/16
46.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 12/16
47.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 11/16
48.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 19.7.16
49.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 7.6.16
50.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 9.5.16
51.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 25.4.16
52.
מליאת המועצה מתאריך 1.3.2016
53.
מליאת המועצה מהתאריך 2.2.16
54.
מליאת המועצה מהתאריך 19.1.2016
55.
מליאת המועצה מהתאריך 5.1.16
56.
מליאת המועצה מהתאריך 1.12.2015
57.
מליאת המועצה מתאריך ה 3.11.2015
58.
פרוטוקול מליאה מתאריך ה 6.10.2015
59.
מליאת המועצה מתאריך ה 1.9.2015
60.
מליאת המועצה מתאריך ה 1.9.2015
61.
מליאת המועצה מתאריך ה 4.8.2015
62.
מליאת המועצה מתאריך ה 21.7.2015
63.
מליאת המועצה מתאריך ה 14.7.2015
64.
מליאת המועצה מתאריך ה 7.7.2015
65.
מליאת המועצה מתאריך ה 28.6.2015
66.
מליאת המועצה מתאריך ה 26.3.2015
67.
מליאת המועצה מתאריך ה2.6.2015
68.
פרוטוקל 26.5.15 מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 15
69.
מליאת המועצה מתאריך ה 5.5.2015
70.
מליאת המועצה מתאריך ה 31.3.2015
71.
מליאת המועצה מתאריך ה 24.3.2015
72.
מליאת המועצה מתאריך ה 17.2.2015
73.
מליאה מועצה 4/15 מיום 3.2.15
74.
מליאת המועצה מתאריך ה 20.1.2015
75.
מליאת המועצה מתאריך ה 6.1.2015
76.
מליאת המועצה מתאריך 2.12.2014
77.
מליאת המועצה מתאריך 17.11.2014
78.
מליאת המועצה מתאריך ה 4.11.2014
79.
מליאת המועצה מתאריך ה 21.10.2014
80.
מליאת המועצה מתאריך ה 2.9.2014
81.
מליאת המועצה מתאריך ה 16.7.2014
82.
מליאת המועצה מתאריך ה 1.7.2014
83.
מליאת המועצה מתאריך ה 24.6.2014
84.
מליאת המועצה מתאריך ה 10.6.2014
85.
מליאת המועצה מתאריך ה 1.4.2014
86.
מליאת המועצה מתאריך ה 18.3.2014
87.
מליאת המועצה מתאריך ה 4.3.2014
88.
מליאת המועצה מתאריך 4.2.2014
89.
מליאת המועצה מתאריך 21.1.2014
90.
מליאת המועצה מתאריך ה 7.1.2014
91.
מליאת המועצה מתאריך ה 7.1.2014
92.
מליאת המועצה מתאריך 26.11.2013
93.
מליאת המועצה מתאריך ה 26.11.2013
94.
מליאת המועצה מתאריך ה 2.10.2013
95.
מליאת המועצה מתאריך ה 21.8.2013
96.
מליאת המועצה מתאריך ה 18.8.2013
97.
מליאת המועצה מתאריך ה 18.8.2013
98.
מליאת המועצה מתאריך ה 2.7.2013
99.
מליאת המועצה מתאריך ה 4.6.2013
100.
מליאת המועצה מתאריך ה 7.5.2013
101.
מליאת המועצה מתאריך 2.4.2013
102.
מליאת המועצה מתאריך ה 10.3.2013
103.
מליאת המועצה מתאריך 26.2.2013
104.
מליאת המועצה מתאריך 26.3.2013
105.
מליאת המועצה מתאריך ה 4.2.2013
106.
מליאת המועצה מתאריך ה 1.1.2013
107.
מליאת המועצה מתאריך 11.4.2016