רשימת קיצורי מקלדת

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דו"ח תמיכות 2022
28/07/2022
2.
דו"ח תמיכות 2021
20/07/2022
3.
פרוגרמת שטחים למבני ציבור - זכרון יעקב נכון ל- 1.3.17
12/07/2022
4.
פרוטוקול 20/22 ועדת השלושה מיום 29.06.22
29/06/2022
5.
דוח תמיכות 2020
15/06/2022
6.
דוח תמיכות 2019
14/06/2022
7.
דוח תמיכות 2018
13/06/2022
8.
דוח תמיכות 2017
12/06/2022
9.
דוח תמיכות 2016
11/06/2022
10.
דוח תמיכות 2015
09/06/2022
11.
דוח תמיכות 2014
09/06/2022
12.
דוח תמיכות 2013
03/06/2022
13.
דוח תמיכות 2012
02/06/2022
14.
דוח תמיכות 2011
01/06/2022
15.
פרוטוקול 16/22 ועדת שלושה - סימון כבישים תמרור ושילוט
29/05/2022
16.
פרוטוקול ועדת שלושה 16/22 מיום 29.5.22 - סימון כבישים
29/05/2022
17.
תקציב מאושר 2021 הוצאות
19/05/2022
18.
תקציב מאושר 2021 ההכנסות
19/05/2022
19.
תקציב מאושר 2022 הוצאות
18/05/2022
20.
תקציב מאושר 2022 הכנסות
18/05/2022
21.
פרוטוקול 11/22 ועדת שלושה - שמירה מוסדות חינוך סככות -נגיש
04/04/2022
22.
פרוטוקול ועדת שלושה 10/22 - סככות - נגיש
29/03/2022
23.
פרוטוקול ועדת שלושה 10/22 - סככות
29/03/2022
24.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/22 - מתקני משחק 2 - נגיש
29/03/2022
25.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/22 - מתקני משחק
29/03/2022
26.
דו"ח לתושב 2020
08/03/2022
27.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/22 - מגרשי ספורט
02/02/2022
28.
פרוטוקול 6/22 ועדת שלושה - מתקני משחק - נגיש
02/02/2022
29.
ועדת שלושה פרוטוקול 5/22 מיום 30.1.22 - נגיש
31/01/2022
30.
ועדת שלושה פרוטוקול 5/22 מיום 30.1.22
31/01/2022
31.
פרוטוקול 4/22 מיום 30.1.22 - נגיש
30/01/2022
32.
פרוטוקול 4/22 מיום 30.1.22
30/01/2022
33.
פרוטוקול ועדת שלושה 3/22 מיום 16.1.22 - נגיש
19/01/2022
34.
פרוטוקול ועדת שלושה 3/22 מיום 16.1.22
16/01/2022
35.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/22 הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות - נגיש
09/01/2022
36.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/22 הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
09/01/2022
37.
עוברים לתחבורה בת קיימא מדריך יישומי
23/12/2021
38.
תכנית 2022 קליטת עובדים מוגבלים + אישור התוכנית במליאת המועצה
17/11/2021
39.
פרוטוקול 21/21 ועדת שלושה ערוגות רבקה
19/10/2021
40.
17.8.21 מיום השלושה ועדת 15/21 פרוטוקול
17/08/2021
41.
דו"ח ביקורת על השכר במועצה הדתית חלק ב - 2018
24/06/2021
42.
דוח ביקורת על השכר במועצה הדתית - חלק א' 2018
24/06/2021
43.
דו"ח ביקורת מפורט 2019
24/06/2021
44.
ועדת שלושה פרוטוקול 8/21 - שירותי נקיון - נגיש
15/06/2021
45.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/21 - שירותי נקיון
15/06/2021
46.
ועדת שלושה 7/21 מיום 6.5.21 שירותי ניהול להתקנת מתקני משחק נגיש
11/05/2021
47.
ועדת שלושה 7/21 מיום 6.5.21 שירותי ניהול להתקנת מתקני משחק
06/05/2021
48.
דוח לתושב 2019 מעודכן
28/04/2021
49.
פרוטוקול 3/21 ועדת שלושה ניהול - מבנים יבילים - נגיש
07/04/2021
50.
פרוטוקול 5/21 ועדת שלושה ניהול - תשתיות - נגיש
07/04/2021
51.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון
24/03/2021
52.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון - נגיש
24/03/2021
53.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון - נגיש
24/03/2021
54.
הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות
22/03/2021
55.
דו"ח שנתי חוק חופש המידע לשנת 2020
21/02/2021
56.
פרוטוקול 18/20 ועדת שלושה ניהול - אחזקת מתקנים
24/12/2020
57.
פרוטוקול 18/20 ועדת שלושה ניהול - אחזקת מתקנים נגיש
24/12/2020
58.
תקציב 2020 הכנסות
15/12/2020
59.
תקציב 2020 הוצאות
15/12/2020
60.
הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה 2021
02/12/2020
61.
פרוטוקול ועדת שלושה 17/20 דלקים
23/11/2020
62.
פרוטוקול 16/20 ועדת שלושה - ליסינג רכבים
16/11/2020
63.
פרוטוקול 8/20 ועדת שלושה - הארכת תוקף מכרז שמירה
29/10/2020
64.
פרוטוקול 13/20 ועדת שלושה - הארכת תוקף מכרז שמירה
29/10/2020
65.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2019
18/06/2020
66.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/20 מבנה יביל חיטה
09/06/2020
67.
פרוטוקול 3/20 ועדת השלושה מיום 6.4.20
06/04/2020
68.
פרוטקול 3/20 ועדת השלושה מיום 6.4.20
06/04/2020
69.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/20 ערוגות רבקה - נגיש
17/02/2020
70.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/20 ערוגות רבקה
17/02/2020
71.
פרוטוקול ועדת שלושה 15/19 מבנה בערוגות רבקה
24/12/2019
72.
דו"ח כספי מבוקר לשנת 2018
01/12/2019
73.
דוח שנתי לשנת 2016 טיפול המועצה בליקויים והערות בדוחות משרד הפנים
14/11/2019
74.
דוח שנתי לשנת 2014 בדיקת העברות כספים מהמועצה לוועדה לתכנון ובניה שומרון
14/11/2019
75.
בחינת משאל התושבים והצורך בהגברת השמירה בזכרון יעקב דוח ביקורת 2015
14/11/2019
76.
אישור חריג להטלת ארנונה 2019
19/09/2019
77.
צו המיסים 2019 - מעודכן
27/08/2019
78.
פרוטוקול 9/19 מכרז חללים בית ספר תיכון מונגש
14/08/2019
79.
קביעת זוכה לנוהל עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
13/08/2019
80.
תכנית לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה מתן הזדמנות שווה לאנשים שונים
08/08/2019
81.
הסכם קואליציוני למען המושבה והתנועה למען זכרון נקיה
29/07/2019
82.
פרוטוקול 9/19 ועדת שלושה תיכון המושבה
29/07/2019
83.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2018
11/07/2019
84.
פרוטוקול 8/19 ועדת שלושה - סככות החורש
19/06/2019
85.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/19 צביעת מדרכות מיום 13.6.19
13/06/2019
86.
פרוטוקול ועדת שלושה 4/19 מרכז סככות מיום 5.6.19
13/06/2019
87.
פרוטוקול 5/19 מתקני כושר מיום 6.6.19
13/06/2019
88.
פרוטוקול 6/19 מתקני משחק מיום 6.6.19
13/06/2019
89.
אישור משרד הפנים לתקציב 2019
15/04/2019
90.
פרוטוקול 1/19 ועדת השלושה מיום 27.3.19
03/04/2019
91.
דו''ח לתושב 2017
18/11/2018
92.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
93.
תקן חנייה
94.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/19 אבטחת מוסדות ציבור
95.
הסכם קואליציוני למען המושבה עם סיעת חי
96.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
97.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
98.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
99.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
100.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
101.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
102.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
103.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
104.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
105.
דוח כספי מבוקר 2016
106.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
107.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
108.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
109.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
110.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
111.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
112.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
113.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
114.
דו''ח לתושב 2016
115.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
116.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
117.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
118.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
119.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
120.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
121.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
122.
צו מיסים לשנת 2017
123.
דו"ח תמיכות 2017
124.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
125.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
126.
תקציב 2017 - הכנסות
127.
תקציב 2017 - הוצאות
128.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
129.
דו"ח תמיכות 2016
130.
דו"ח תמיכות 2015
131.
דו"ח שנתי של 2015
132.
צו מיסים - ארנונה - 2015
133.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
134.
תקציב 2014
135.
דוח הוצאות 2014
136.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
137.
דוח הכנסות 2014
138.
דו"ח תמיכות 2014
139.
צו מיסים 2014
140.
דגימות מים, רבעון שני 2013
141.
תקציב המועצה לשנת 2013
142.
דו"ח תמיכות 2013
143.
דו"ח תמיכות 2012
144.
מרכיבי איכות מים 2012
145.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
146.
תמצית דו"ח כספי 2012
147.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
148.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
149.
תמיכות 2011
150.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
151.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
152.
דוח איכות המים
153.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
154.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
155.
חופש המידע 2009