מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2019
18/06/2020
2.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/20 מבנה יביל חיטה
09/06/2020
3.
פרוטוקול 3/20 ועדת השלושה מיום 6.4.20
06/04/2020
4.
פרוטקול 3/20 ועדת השלושה מיום 6.4.20
06/04/2020
5.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/20 ערוגות רבקה - נגיש
17/02/2020
6.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/20 ערוגות רבקה
17/02/2020
7.
פרוטוקול ועדת שלושה 15/19 מבנה בערוגות רבקה
24/12/2019
8.
דו"ח כספי מבוקר לשנת 2018
01/12/2019
9.
דוח שנתי לשנת 2016 טיפול המועצה בליקויים והערות בדוחות משרד הפנים
14/11/2019
10.
דוח שנתי לשנת 2014 בדיקת העברות כספים מהמועצה לוועדה לתכנון ובניה שומרון
14/11/2019
11.
בחינת משאל התושבים והצורך בהגברת השמירה בזכרון יעקב דוח ביקורת 2015
14/11/2019
12.
אישור חריג להטלת ארנונה 2019
19/09/2019
13.
צו המיסים 2019 - מעודכן
27/08/2019
14.
פרוטוקול 9/19 מכרז חללים בית ספר תיכון מונגש
14/08/2019
15.
קביעת זוכה לנוהל עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
13/08/2019
16.
תכנית לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה מתן הזדמנות שווה לאנשים שונים
08/08/2019
17.
הסכם קואליציוני למען המושבה והתנועה למען זכרון נקיה
29/07/2019
18.
פרוטוקול 9/19 ועדת שלושה תיכון המושבה
29/07/2019
19.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2018
11/07/2019
20.
פרוטוקול 8/19 ועדת שלושה - סככות החורש
19/06/2019
21.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/19 צביעת מדרכות מיום 13.6.19
13/06/2019
22.
פרוטוקול ועדת שלושה 4/19 מרכז סככות מיום 5.6.19
13/06/2019
23.
פרוטוקול 5/19 מתקני כושר מיום 6.6.19
13/06/2019
24.
פרוטוקול 6/19 מתקני משחק מיום 6.6.19
13/06/2019
25.
אישור משרד הפנים לתקציב 2019
15/04/2019
26.
פרוטוקול 1/19 ועדת השלושה מיום 27.3.19
03/04/2019
27.
דו''ח לתושב 2017
18/11/2018
28.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
29.
תקן חנייה
30.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/19 אבטחת מוסדות ציבור
31.
הסכם קואליציוני למען המושבה עם סיעת חי
32.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
33.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
34.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
35.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
36.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
37.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
38.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
39.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
40.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
41.
דוח כספי מבוקר 2016
42.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
43.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
44.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
45.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
46.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
47.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
48.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
49.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
50.
דו''ח לתושב 2016
51.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
52.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
53.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
54.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
55.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
56.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
57.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
58.
צו מיסים לשנת 2017
59.
דו"ח תמיכות 2017
60.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
61.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
62.
תקציב 2017 - הכנסות
63.
תקציב 2017 - הוצאות
64.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
65.
דו"ח תמיכות 2016
66.
דו"ח תמיכות 2015
67.
דו"ח שנתי של 2015
68.
צו מיסים - ארנונה - 2015
69.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
70.
תקציב 2014
71.
דוח הוצאות 2014
72.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
73.
דוח הכנסות 2014
74.
דו"ח תמיכות 2014
75.
צו מיסים 2014
76.
דגימות מים, רבעון שני 2013
77.
תקציב המועצה לשנת 2013
78.
דו"ח תמיכות 2013
79.
דו"ח תמיכות 2012
80.
מרכיבי איכות מים 2012
81.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
82.
תמצית דו"ח כספי 2012
83.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
84.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
85.
תמיכות 2011
86.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
87.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
88.
דוח איכות המים
89.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
90.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
91.
חופש המידע 2009