פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול 21/21 ועדת שלושה ערוגות רבקה
19/10/2021
2.
17.8.21 מיום השלושה ועדת 15/21 פרוטוקול
17/08/2021
3.
תמיכות 2021
09/08/2021
4.
דו"ח ביקורת על השכר במועצה הדתית חלק ב - 2018
24/06/2021
5.
דוח ביקורת על השכר במועצה הדתית - חלק א' 2018
24/06/2021
6.
דו"ח ביקורת מפורט 2019
24/06/2021
7.
ועדת שלושה פרוטוקול 8/21 - שירותי נקיון - נגיש
15/06/2021
8.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/21 - שירותי נקיון
15/06/2021
9.
ועדת שלושה 7/21 מיום 6.5.21 שירותי ניהול להתקנת מתקני משחק נגיש
11/05/2021
10.
ועדת שלושה 7/21 מיום 6.5.21 שירותי ניהול להתקנת מתקני משחק
06/05/2021
11.
דוח לתושב 2019 מעודכן
28/04/2021
12.
פרוטוקול 3/21 ועדת שלושה ניהול - מבנים יבילים - נגיש
07/04/2021
13.
פרוטוקול 5/21 ועדת שלושה ניהול - תשתיות - נגיש
07/04/2021
14.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון
24/03/2021
15.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון - נגיש
24/03/2021
16.
פרוטוקול 1/21 - ועדת שלושה ניהול מכרז גינון - נגיש
24/03/2021
17.
הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות
22/03/2021
18.
דו"ח שנתי חוק חופש המידע לשנת 2020
21/02/2021
19.
פרוטוקול 18/20 ועדת שלושה ניהול - אחזקת מתקנים
24/12/2020
20.
פרוטוקול 18/20 ועדת שלושה ניהול - אחזקת מתקנים נגיש
24/12/2020
21.
תקציב 2020 הוצאות פרק 59
15/12/2020
22.
תקציב 2020 הוצאות
15/12/2020
23.
הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה 2021
02/12/2020
24.
פרוטוקול ועדת שלושה 17/20 דלקים
23/11/2020
25.
פרוטוקול 16/20 ועדת שלושה - ליסינג רכבים
16/11/2020
26.
פרוטוקול 8/20 ועדת שלושה - הארכת תוקף מכרז שמירה
29/10/2020
27.
פרוטוקול 13/20 ועדת שלושה - הארכת תוקף מכרז שמירה
29/10/2020
28.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2019
18/06/2020
29.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/20 מבנה יביל חיטה
09/06/2020
30.
פרוטוקול 3/20 ועדת השלושה מיום 6.4.20
06/04/2020
31.
פרוטקול 3/20 ועדת השלושה מיום 6.4.20
06/04/2020
32.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/20 ערוגות רבקה - נגיש
17/02/2020
33.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/20 ערוגות רבקה
17/02/2020
34.
פרוטוקול ועדת שלושה 15/19 מבנה בערוגות רבקה
24/12/2019
35.
דו"ח כספי מבוקר לשנת 2018
01/12/2019
36.
דוח שנתי לשנת 2016 טיפול המועצה בליקויים והערות בדוחות משרד הפנים
14/11/2019
37.
דוח שנתי לשנת 2014 בדיקת העברות כספים מהמועצה לוועדה לתכנון ובניה שומרון
14/11/2019
38.
בחינת משאל התושבים והצורך בהגברת השמירה בזכרון יעקב דוח ביקורת 2015
14/11/2019
39.
אישור חריג להטלת ארנונה 2019
19/09/2019
40.
צו המיסים 2019 - מעודכן
27/08/2019
41.
פרוטוקול 9/19 מכרז חללים בית ספר תיכון מונגש
14/08/2019
42.
קביעת זוכה לנוהל עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
13/08/2019
43.
תכנית לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה מתן הזדמנות שווה לאנשים שונים
08/08/2019
44.
הסכם קואליציוני למען המושבה והתנועה למען זכרון נקיה
29/07/2019
45.
פרוטוקול 9/19 ועדת שלושה תיכון המושבה
29/07/2019
46.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2018
11/07/2019
47.
פרוטוקול 8/19 ועדת שלושה - סככות החורש
19/06/2019
48.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/19 צביעת מדרכות מיום 13.6.19
13/06/2019
49.
פרוטוקול ועדת שלושה 4/19 מרכז סככות מיום 5.6.19
13/06/2019
50.
פרוטוקול 5/19 מתקני כושר מיום 6.6.19
13/06/2019
51.
פרוטוקול 6/19 מתקני משחק מיום 6.6.19
13/06/2019
52.
אישור משרד הפנים לתקציב 2019
15/04/2019
53.
פרוטוקול 1/19 ועדת השלושה מיום 27.3.19
03/04/2019
54.
דו''ח לתושב 2017
18/11/2018
55.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
56.
תקן חנייה
57.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/19 אבטחת מוסדות ציבור
58.
הסכם קואליציוני למען המושבה עם סיעת חי
59.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
60.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
61.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
62.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
63.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
64.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
65.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
66.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
67.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
68.
דוח כספי מבוקר 2016
69.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
70.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
71.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
72.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
73.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
74.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
75.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
76.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
77.
דו''ח לתושב 2016
78.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
79.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
80.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
81.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
82.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
83.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
84.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
85.
צו מיסים לשנת 2017
86.
דו"ח תמיכות 2017
87.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
88.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
89.
תקציב 2017 - הכנסות
90.
תקציב 2017 - הוצאות
91.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
92.
דו"ח תמיכות 2016
93.
דו"ח תמיכות 2015
94.
דו"ח שנתי של 2015
95.
צו מיסים - ארנונה - 2015
96.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
97.
תקציב 2014
98.
דוח הוצאות 2014
99.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
100.
דוח הכנסות 2014
101.
דו"ח תמיכות 2014
102.
צו מיסים 2014
103.
דגימות מים, רבעון שני 2013
104.
תקציב המועצה לשנת 2013
105.
דו"ח תמיכות 2013
106.
דו"ח תמיכות 2012
107.
מרכיבי איכות מים 2012
108.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
109.
תמצית דו"ח כספי 2012
110.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
111.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
112.
תמיכות 2011
113.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
114.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
115.
דוח איכות המים
116.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
117.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
118.
חופש המידע 2009