מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים

מכרז פומבי מס' 46/20

 מכרז פומבי מס' 46/20 לביצוע עבודות ריסוס והדברת מזיקים בשטח השיפוט של המועצה המקומית זכרון יעקב וסביבתה
קראו עוד

מכרז 45/20 לתחזוקת עמודי הכוונה ופרסום

 
קראו עוד

מכרז 35/20 שרותי הסעות

קראו עוד

מכרז 18/20 לקבלת זכות שכירות למתחם פנימיית ילדים ונוער

קראו עוד

מכרז 33/20 טיולים שנתיים בביה"ס תיכון המושבה

קראו עוד